انتشارات

شناخت سیستم‌‌های آبخوان

شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت آب زیرزمینی مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازد...

معرفی منابع

گزارش روند تنش آبی در جهان

عنوان: گزارش روند تنش آبی در جهان نهاد تهیه‌کننده: سازمان ملل سال انتشار: 2018 آب شاهرگ حیات اکوسیستم‌ها است، ...

بیشتر بدانیم

رد پای آب: ابزار ارتباطی اثرگذار؟

رد پای آب: ابزار ارتباطی اثرگذار؟ امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که متخصصان آب به شکل فزاینده‌ای به ...

سیاست پژوهی

بازتخصيص آب در زاينده رود

 پنج دهه بازتخصيص خاموش؛ تحولات نظام بهره‌برداري آب زاينده رود یک حوضه­ ی آبریز به لحاظ تاریخی، سه دوره را از ...

فصل نامه

فصلنامه «گفت وگوی آب»: شماره 26

چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی‌رویه و ناپایدار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. افزایش تعداد دشت‌های ...

از نگاه دغدغه مندان

خواهان و خوانده

خواهان و خوانده پرونده ویژه دادگاه آب دعوا بر سر آب خواهان های مختلفی دارد. از محیط زیست گرفته تا کشاورزی و صن...